Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke midler for å presentere kunst- og kultur for barnehagebarn. Tilbudene skal være gratis for målgruppen. Alle tiltakene som får støtte vil bli presentert i en katalog. som sendes til barnehagene i Oslo. Tiltak må gjennomføres i tidsrommet 1. august 2020–30. juni 2021. Søknadsfrist er 1. februar.

Kriterier og prioriteringer
I vurderingen legger vi spesielt vekt på tiltak som er av høy kvalitet, og som inspirerer barn til egen kunst- og kulturaktivitet. Tiltak som foregår i barnehagen vil bli prioritert, men kan også foregå på andre kulturarenaer.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kultur i barnehager i Oslo kommune

Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-kultur-i-barnehager/#toc-1