Den 24. november kl 1000 inviterer Kulturrådet til årskonferanse hvor temaet er "Sensur og selvsensur". I Norge står ytringsfriheten formelt sterkt, men mange i kultursektoren vet at det ikke er uproblematisk å ytre seg med kunstneriske virkemidler. Provoserende og kontroversiell kunst har de siste årene blitt møtt med alt fra uthenging på sosiale medier til politietterforskning. Samtidig raser de identitetspolitiske debattene i kulturlivet og akademia, og legger et enda større press på debatten.

Er det mulig å være fri og uavhengig kunstner i dette debattklimaet? Risikerer vi at kunstnere sensurerer seg selv for å slippe ubehag? Og hva slags kunst får vi da? Bli med når Kulturrådets årskonferanse ser på vilkårene for frie kunstneriske ytringer, både i Norge og i andre land.

Årskonferansen vil foregå i hovedsak digitalt. Nøyaktig tidspunkt, program og lenke til strømming kommer så snart det er klart.
Følg med på facebookarrangementet.

Arskonferanse 2020 01