Janne-Camilla Lyster, stipendiat ved avdeling Dans, forsvarer sitt kunstneriske utviklingssarbeid "Koreografisk poesi – utvikling av litterære partiturer for dans" i disputas på Kunsthøgskolen i Oslo 25. februar kl 1200-1500. Hvordan kan et koreografisk manus være spesifikt, uten å bli kontrollerende og begrensende for det koreografiske resultatet etter hva språket kan uttrykke?

Hvilke forhold kan oppstå mellom det som er skrevet, lest og kroppslig utført når det gjelder tid og kronologi? Hvordan overføre slike erfaringer til det dramaturgiske og strukturelle aspektet i manuskomposisjonen – både når det kommer til solomanus, og manus skrevet for et ensemble? Hvilke metoder kan utvikles for danseren som skal arbeide med et slikt koreografisk manus?

Bedømmelseskomité
Per Roar Thorsnes, komitéleder
Cecilia Roos
Alwynne Pritchard

Les mer her