4. mai 2016 fikk Tone Pernille Østern (Finland/Norge) opprykk som professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Program for lærerutdanning (PLU), NTNU.

En enstemmig internasjonal komité har vurdert hennes samlede vitenskapelige, kunstneriske og kunstpedagogiske kompetanse til  professorkompetanse. Østern blir med dette den første professor i Norden innen  kunstfagdidaktikk med vekt på dans.

tpoØstern kom til Trondheim i 1999, og har siden da vært en aktiv dansekunstner og -pedagog som har bidratt til utvikling av det trønderske dansemiljøet. Hennes PhD-arbeid i dansekunst ved Teaterhögskolan (nå Kunstuniversitetet) i Helsingfors omhandlet utvikling av Danselaboratoriet i Trondheim, en community dance gruppe med ulikkroppede dansere. År 2011 ble hun valgt fylkeskunstner i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fra 2009 har hun jobbet ved PLU som leder for faggruppen i kunstfag, mediefag og idrett og for masterstudiet i kunstfagdidaktikk.

Den internasjonale komiteen som har vurdert Østern fremhever henne som en aktiv kunstner, forsker og pedagog, og påpeker nettopp kombinasjonen av dette som unikt. Østern er vurdert på vitenskapelig grunnlag, men komiteen framhever hennes kunstneriske og kunstpedagogiske arbeid som en del av det vitenskapelige. Komiteen skriver at hennes kunstnerprofil viser et sterkt samfunnsorientert engasjement, og at hun som forsker utfordrer epistemologiske hegemonier. Professorkompetansen reflekterer hennes langvarige arbeid med å tøye og bøye ideer om hva dans og kunstfag kan være, samt med å utvikle forståelsen for kroppens betydning for læring og undervisning.

Østern har kvalifikasjoner som koreograf, danser, lærer og lærerutdanner, for barn, unge og voksne, og har samarbeidet med barneskoler, barnehager, kulturskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og det frie kunstfeltet. Komiteen framhever gjentatte steder i sin vurdering Østerns aktivisme og endringsorientering, som har resultert i at hun, sammen med blant annet dansekunstner Arnhild Staal Pettersen har utviklet danse- og samfunnsaktører som Inclusive Dance Company, Danselaboratoriet og Multiplié dansefestival i Trondheim. Når vi spør Østern, legger  hun vekt på  at kompetansen hun har utviklet og som ligger til grunn for  professoratet, hviler på et  dialogisk og relasjonelt kunst- og læringssyn. Det betyr at hun har vært en talskvinne for – og en underviser som har vektlagt elevens og studentens læring i dans, kunstnerens egne uttrykk og menneskers muligheter for deltagelse og medvirkning.

Komiteen vektlegger også Østerns vilje til å gå inn i flerfaglige samarbeider som styrker kunstfagenes og den estetiske tilnærmingens posisjon i skole og lærerutdanning. Hennes samarbeid med biolog og naturfagdidaktiker Alex Strømme i FoU-prosjektet SPACE ME der 450 skoleungdommer, lærere, kunstnere og lærerutdannere deltok framheves særlig.  

Kunstfagdidaktisk forskning er et felt i fremvekst, blant annet ved PLU, NTNU. Østern er en sentral aktør i dette feltet. For det nordiske dansefeltet innebærer professoratet en viktig styrking av et lite vitensfelt, marginalisert over lang tid, men de seneste tiårene i sterk framvekst. Det nye professoratet i kunstfagdidaktikk med vekt på dans vil kunne bidra til økt forståelse for betydningen av skapende bevegelse, kroppslig læring og undervisning, relasjonelle og inkluderende kunstneriske prosesser, samt estetisk, praktisk og variert tilnærming til læring i alle fag for barn og unges læring og utvikling i framtidens skole, kulturskole og i lærerutdanning.
 
Foto: Marianne Otterdahl-Jensen/Notabene