Seminarium#6 har tema Følelser og bevegelse - Normativitet og dans og finner sted 4.- 5. juni på RAS, Regional Arena for samtidsdans i Sandnes. Her kan du oppleve og få innblikk i hvordan 10 ulike kunstnere/kunstnerkonstellasjoner fra forskjellige deler av dansekunstfeltet nærmer seg temaet.

Dette er siste del av i alt seks i kunstprosjektet Seminarium som inviterer kunstnere til å reflektere over sin kunstneriske praksis og arbeid med og for et publikum på en scene. Til nå har prosjektet gjestet Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Hamar. Mer informasjon om billetter og overnatting her: ras.as/program/1190

Kunstnerne som deltar i Sandnes er:
Emilie Dahlén, Kristina Gjems og Eric R. Williams, Fernanda Branco, Harald Andreas Beharie og Louis Schou-Hansen, Linda Birkedal, John Derek Bishop og Kenneth Varpe, Hilde Rustad, Liisa Pentti, Bo Madevig og Olga Sorokinova, Alexander S. L. Aarø og Erlend A. Danielsen, Sulekha Ali Omar, Karen Foss og Suzie Davies, Cesilie Kverneland og Sita Ostheimer

Samtaleledere i Sandnes er:
Hild Borchgrevik, musikkritiker og redaktør for Scenekunst.no, og Venke Marie Sortland, samtidsdanser.

Kunstnerisk prosjektansvarlige for Seminarium er:
Dansedyrkerne ved Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren

Vertskap i Sandnes/Stavanger er:
RAS, Regional Arena for samtidsdans, øvrige samarbeidspartnere er IMIR- Scenekunst og UIS, Universitetet i Stavanger,  ved bl.a. Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Hvert sted har sitt tema og medvirkende. For mer om tema på RAS og Seminarium generelt, se: seminarium.no

Hva kan Seminarium by på?
Seminarium gir folk som ikke er dansere selv en unik mulighet til å oppleve hvordan dansekunstnere arbeider med sin dansekunst  ved å bli tatt med bakenfor det som vanligvis presenteres på scenen i forestillinger. Her står kunstnerne sårbare og tilstede i sine forsøk på å dele hvordan deres dans blir til. Du får som publikum anledning til å oppdage helt nye sider ved både dansen og kunstnerne som bidrar.
Seminarium handler slik sett om å skape et rom for å dele. Et rom hvor det skal være godt å være – sammen underveis. Hvor en kan stille spørsmål til det en ikke forstår i det en ser, og hvor samtalen kan fortsette utenfor scenerommet. Det handler om å snakke sammen med lydhørhet for den andre.

Danseinformasjonen støtter Seminarium med kontorfasiliteter og lagring av all dokumentasjon.

sem00