Jane Hveding har fått hyggelig beskjed i brev fra Oslo kommune om at arealgjennomgangen av kultureiendommer ikke er avklart, og kontrakten forlenges til 30. juni 2015. Hurra!  
Kontakt Jane på 975 35 387 eller janehveding@gmail.com