Jane Hveding har fått positive, men foreløpig litt kryptiske, signaler pr. telefon fra Oslo kommune. Hun kan forvente et avklarende brev ganske snart, men fikk vite såpass at hun ikke behøver å forholde seg til utflytting den 7. mars. Betyr dette videreføring av leiekontrakten? Vi håper og venter i spenning, men Jane er optimist og foreslår et lite og forbeholdent hipp hurra! Fortsettelse følger.


Bakgrunn: Kommunen sier opp leiekontrakten på Frysja!