Danseinformasjonens høyt skattede styreleder jubilerer! Kari ble leder for styret i 2009 etter ett år som nestleder. Kari har delt sitt arbeid i yrkeslivet mellom å være lærer i osloskolen i 25 år og å være heltidspolitiker i Oslo bystyre i 16 år.

Hun tok lærerutdannelse på Sagene lærerhøyskole og videreutdanning på Statens Spesiallærerhøyskole.

 

Kari har bodd hele sitt liv i Oslo. Hun arbeidet i 20 år på Rødtvet og 5 år på Sagene skole som vanlig klasselærer, men også som spesiallærer for barn med lese- og skrivevansker og for barn med adferdsproblemer. Hun var øvingslærer for kommende lærere i flere år.

kariKari setter stor pris på den viktige erfaringen hun fikk i møte med barn og unge i skolen og tok disse med seg inn i sitt politiske arbeid.

Kari har vært politisk aktiv som medlem av SF/SV fra 1961 og fram til i dag. Hun har vært medlem/varamedlem av bystyret i Oslo i 30 år. I sine 16 år som heltidspolitiker var hun varaordfører og leder av finanskomiteen - for øvrig som den første kvinnelige leder for denne komiteen i Oslo - fra 92 til 95, nestleder for byutviklingskomiteen fra 95 til 99 og nestleder/leder for kultur- og utdanningskomiteen fra 99 til 2007. Kari hadde også mange sentrale posisjoner i SV.

Andre verv har bl.a vært: Rådsmedlem i Den Norske Turistforening, medlem av fagutvalget for kultur og helse i Norsk Kulturråd, medlem av Velferdsutvalget i Kommunenes Sentralforbund, leder av og medlem i Østlandssendingens distriktsprogramråd og medlem av styret i Oslo Kino.

I dag er Kari en aktiv pensjonist med følgende engasjementer: Styreleder i Danseinformasjonen, nestleder i styret for Det Norske Solistkor og for Jødisk Museum i Oslo og styremedlem på Høyskolen i Oslo og Akershus.

Kari har en stor familie som hun er veldig glad for å ha mer tid til som pensjonist.

Hurra for Kari – vi gratulerer (22. november)