Kurset passer for alle som er glad i å bevege seg. Pedagog Kjersti Kramm Engebrigtsen starter med en enkel oppvarming før hun introduserer en del danserisk materiale. Gjennom hele timen legger Kjersti vekt på pust, tyngde, balanse og gleden over å bevege seg til fin musikk. Hun avslutter undervisningen med utstrekning og avspenningsøvelser.

Undervisningen foregår på onsdager kl. 9.30 -11.00. i Frysja salen.
Pris for 20 ganger fra og med 08.01. til og med 08.06 er 4000.
Påmelding til kj-enge@online.no eller Mobil: 92016734

Er du i tvil om dette passer for deg, kan du få en gratis prøvetime eller du kan få se på en av de 2 første gangene i januar.
Ta med lett treningstøy

kjerstie