De Naive Island Express

Island Express er en stedspesifikk danseforestilling som fremføres i Mosvannsparken utenfor Stavanger kunstmuseum.

I Island Express har de invitert med seg den transdisiplinære kunstneren Karoline Bakken Lund. Hun forsker på funnede objekter, tekstil, håndverk og det performative materialets iboende kvaliteter, deres relasjon til rom, omgivelser, kropp og situasjon. Sammen skaper de et hybrid, skulpturelt og performativt verk - Island Express.

De Naive består av dansekunstnerne Harald Beharie, Julie Moviken og Charlott Utzig. Deres praksis beveger seg i et sjangeroverskridende landskap som utfordrer etablerte plattformer og strukturer for hvordan å skape og oppleve kunst. De Naive er også et demokratisk og sosialt prosjekt som ønsker å gjøre dans og performance tilgjengelig for allmennheten gjennom feltarbeid og aktiv bruk av offentlig rom som performative landskap.

Medvirkende:
Harald Andreas Beharie, Konsept, Utøver
Julie Moviken, Konsept, Utøver
Charlott Madeleine Utzig, Konsept, Utøver
Karoline Bakken Lund, Konsept, Utøver


Vis tidligere forestillinger