© Ivana Müller

Ivana Müller (Kroatia) Hors-Champ

Hors-Champ er en performance som inviterer publikum inn som deltakere og reflekterer over vårt forhold til naturen og til andre mennesker. Arbeidet tar for seg begreper som overlevelse, røtter, gjensidig avhengighet, motstand, fritid, villmark og kultur.
 
Hors-Champ ble laget før utbruddet av Covid-19-pandemien. Stykket reflekterer blant annet over forholdet mellom intimitet og det åpne rom, mellom det private og det offentlige. I våre post-pandemiske liv aktualiseres dette forholdet ytterligere, ettersom det å være intim med andre i det offentlige lenge var umulig, farlig, vanskelig og noen ganger til og med ulovlig.
 
Deltakerne skal føle seg trygge på at smittevernet er ivaretatt når de deltar. Hver deltaker får  manus og sin egen reiserute der de kan besøke 10 samtaler. Varigheten vil avhenge av en selv, på individuell lesehastighet og om man holder seg til manus eller ikke. Ivana Müller er koreograf, kunstner og tekstforfatter.

Medvirkende:
Ivana Müller, Konsept, Tekst
Julien Lacroix, Medskapende kunstner
Anne Lenglet, Medskapende kunstner


Vis tidligere forestillinger