CODA - Oslo International Dance Festival CODA warmupfest vol.2

Festival
Føl på og reflekter over dans og digital formidling gjennom live-strømming av forestillinger og seminarer. For første gang initierer og co-produserer CODA dansefilm – for så å strømme en festival på en rekke ulike digitale plattformer.

CODA har trykket fast forward på planene sine. Tematikken for 2021 har siden 2018 vært planlagt som "Møtet mellom kropp og teknologi". Nå skaper CODA disse digitale møtene allerede i 2020, og spør: Forsterker eller fremmedgjør  streaming og projeksjon publikums innlevelse i dansen?

Gjennom dette prosjektet har vi gitt oss selv sjansen til å jobbe enda mer på tvers av kunstbransjen enn vanlig, idet vi også samarbeider med en filmregissør og en musiker, i møtet med danserne. Samtidig legger vi til rette for at publikum skal kunne oppleve dans i det offentlige rom – og få en sniktitt bak sceneteppet.

Kontrastene mellom det fysiske og det digitale bidrar forhåpentlig til refleksjon over tiden vi lever i, og det at festivalen er tilgjengelig digitalt, gjør at flere som ellers ikke ville kunne være med, nå får sjansen. Publikum vil kunne oppleve festivalen på nært hold i sin egen stue, hva enten det gjelder en forestilling fra Hong Kong [med mindre dette er en av forestillingene som ikke streames], en workshop på Tøyen eller en samtale i London.