Ravnedans, Kristiansand Ravnedans 2020

Multi-bill

Bunker i blod og vann1000 liter rødfarget vann slippes fra helikopter. Verket er et samarbeid mellom kunstner Arne Vilhelm Tellefsen, Artlantic Walls og Ravnedans.

Slippet blir starten på en rekke liknende prosjekter som transformerer festningsverk til kunstverk. I perioden 2020 til 2025 vil bunkerser bli gjenbrukt som kunstverk fra helt sør i Frankrike, til lengst nord i Norge.
Kunstverket vil være et midlertidig kunstverk. Holi-fargen som er i vannet består stort sett av maismel og vil forsvinne etter relativt kort tid. Sånn sett står verket i sterk kontrast til det varige inngrepet i naturens som en bunkers  i betong representerer. Østre Strandbatteri var i kamp 9. april 1940. Det har vært med i unionsoppløsning, to verdenskriger og den kalde krigen. Det er et historisk minnesmerke om skiftende fiendebilder og Norges rolle i internasjonal storpolitikk.
Etter at verket er etablert, vil Ravnedans ta i bruk området som scenografi for dans.
Verket er finansiert med midler fra Ravnedans, folkefinansiering, Kristiansand Kommune og Cultiva.


Medvirkende:
Arne Vilhelm Tellefsen, Konsept

Skalldyr

© Mina Weider

Singel er tittel på Mina Weiders pågående soloprosjekt hvor hun kombinerer koreografi, kostyme og musikk til enhetlige danser, for å utforske kompleksitet i følsomme, eksplisitte og kroppslige uttrykk. Singel låner formen til singelformatet fra musikkindustrien og prosjektet kommer til uttrykk som korte danser, singler, som kan presenteres alene eller i kombinasjoner - som på et album eller en konsert.
 
Skalldyr er en "singel" fra 2016 som er et samarbeid med kles- og kostymedesigner Karine Næss. Dansen er bygget på dialogen mellom koreografi og kostyme og undersøker forholdet mellom overflate og innhold i bevegelse og klær. Skalldyr utvikler og endrer seg med tid og kontekst og har historie tilbake til 2016.

På Ravnedans 2020 skal Næss og Weider jobbe stedsspesifikt med singelen.


Medvirkende:
Mina Hattestad Weider, Koreograf, Danser
Karine Næss, Kostymedesign

SommergymnastikkMarie Gurine Askeland jobber med formidling av tekst i performance der hun usensurert sier noe om det å være menneske, kunstobjekt og et overskridende subjekt. I tekstene kombinerer hun historie og fiksjon, kunsthistorie, feministisk historie og aktuell litteratur og kunst. En enkelt hverdagshendelse kan også være utgangspunkt for fordypelse. Som performancekunstner har Askeland samarbeidet med Trollkrem siden 2014 og hatt en rekke performancer på blant annet , Dansens Hus, UKS, Munchmuseets “Munch i bevegelse”, Black Box Teater, Tatt av Heimdal, Noplace og Kunstnernes hus. De siste årene har hun fordypet seg i prosjektet Terapi som kunst.

I performancearbeidet Sommergymnastikk beveger hun seg mellom hovedtemaene utenforskap og innenforskap fra et kroppslig perspektiv. Performancen er satt sammen av en rekke naturvitenskapelige, fysioterapeutiske og litterære personlige tekster og gjennomføres sammen med publikum gjennom enkle øvelser for frigjøring av pust og bevegelse.
Medvirkende:
Marie Gurine Askeland, Konsept, Utøver

Songs of entanglementHva er det med tvillinger som fascinerer og forundrer på et så dypt menneskelig, til og med overmenneskelig og nesten uhyggelig plan?
I Songs of entanglement iscenesetter de to kunstnerne og søstrene Julie Solberg og Cecilie Solberg sitt eget tvillingforhold og leker med publikums forventninger. Som tvillingpar blir de ofte ansett som en slags ready-made, en oppfatning som Solberg og Solberg setter i spill. De graver i personlige stemmer, sanger, ritualer og tvillingparets kraft som symbol og myte for å fange de eksistensielle temaene som utspiller seg i et tvillingforhold, og i publikums fantasi.


Medvirkende:
Cecilie Solberg, Konsept, Ide, Utøver
Julie Solberg, Konsept, Ide, Utøver
Ruth Wilhelmine Meyer, Vokal coach
Kristin Ryg Helgebostad, Koreograf, Ytre øye
Ingvild Langgård, Komponist, Ytre øye
Mari Lassen Kamsvaag, Scenografi
Corentin Jean-Paul Marcel Leven, Lysdesign
Jorunn Kjersem Hildre, Produsent


Ønsket med, og ideen bak dansefestivalen Ravnedans er å berike kulturlivet i Kristiansand og på Sørlandet med en sjanger innen dans som ikke er sterkt representert i et nytt og spennende konsept. Ravnedans er en dansefestival skapt av profesjonelle for profesjonelle. Like mye er det en festival for hele Sørlandets befolkning.

I 2020 er festivalen kortet ned til én dag, 11. juli, pga koronasituasjonen. Forestillingen vil vises flere ganger i løpet av dagen, med mindre publikumsgrupper.

facebook.com/events/127185858698183


Vis tidligere forestillinger