Danseinformasjonen og Dansens Dager gjentar fjorårets store suksess med en egen dans. I år er det streetdance-koreograf og danser Mathias Jin Budtz fra crewet Deep Down Dopeizm som står for koreografien. Stilen er hiphop og med litt øving kan alle danse Dansens Dager-dansen! I filmen kan du se et vidt aldersspenn, fra de yngste barna på 10 år til Grete Brunvoll på 81 år.

Mathias Jin Budtz (26) jobber som danser, koreograf og pedagog innen ulike sjangre av streetdance, som break, hiphop og house. Han ønsker å bruke årets dans til å spre hiphop-kulturens budskap og positive sider.

Musikken til Dansens Dager-dansen 2012 er laget av Nikolai William Peder Haga Nypan.
Du kan spille av eller laste den ned her: Dansens Dager-dansen mp3

For å gjøre det enklere å innstudere dansen har vi delt koreografien i tre deler. Hvis du vil se hver enkelt del flere ganger er det greit å vite hvor de ulike delene ligger på tidslinja:

Del 1 starter på 00:35

Del 2 starter på 02:35

Del 3 starter på 04:50

Hele dansen starter på 07:30