Danseinformasjonen er stolte av å presentere dansekunstner og vognfører Martin Slaatto som ambassadør for Dansens Dager 2019! Martin Slaatto tar med seg dansen ut i byen, i marka og langs trikkeskinnene. Han er grunnleggeren av Transporteringsdans som både er dans og trening, med et kunstperspektiv. Dansens Dager-feiringen foregår over hele landet 26. - 29. april, og alle er invitert til å være med!

Foto Anne Golberg Stavn01
I år er Dansens Dager i Oslo samarbeidspartner med Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og sammen med Martin Slaatto løfter Danseinformasjonen frem dansen som en morsom, miljøvennlig og helsefremmende måte å komme seg fra A til B på. – Slaattos prosjekter fremmer bevisstheten om en mer bærekraftig og miljøvennlig hverdag. Tar man vare på seg selv og kroppen sin vil man også ønskeå ta vare på omgivelsene, sier Danseinformasjonens faglige leder Sigrid Øvreås Svendal.


Lekent alvor - hoppet i 40-metersbakke for kjærligheten

Martin Slaatto er utdannet danser og skuespiller fra London og Oslo. I tillegg er han vognfører. Han scenedebuterte som danser med Nasjonalballetten i 1973, og har senere utviklet et dypt originalt uttrykk i skjæringspunktet mellom dans, teater, performance og installasjon. Gjennom en rekke soloforestillinger har han igjen og igjen sett på vår tids konformitet gjennom linsen av hverdagsliv der både Mamma, barna og kjærligheten har hatt stor plass. Han er opptatt av forholdet til naturen og kroppen som sted for utfoldelse, har bodd i kabeltrommel i Nordmarka, gått på ski i sanden i Dakar, stusset over hvordan generasjonene lever adskilt og utfordret hvordan vi kommer oss fra A til B gjennom Transporteringsdans. I kjærlighetens navn har han hoppet på ski i 40-metersbakke etter telefoninstruks fra gamle storhoppere. Det resulterte i filmen Uanmeldt hopper som fikk Amandaprisen for beste kortfilm i 2000.
 

Martin organet01Arrestert for vottekasting
I forarbeidet til skihoppet bedrev han koordinasjonstrening ved å kaste en rød vott opp i lufta mens han løp rundt i Oslo. I det han løp forbi Bien Sparebank ble banken ranet og Slaatto kort tid etter arrestert. Noen i banken hadde sett ham og fattet mistanke til den merkelige oppførselen. I løslatelsespapirene står det: “Mistenkte kastet en vott opp i luften. Lekefullhet er viktig for hans arbeid som skuespiller.”


Martin rev3 afrika kopi. Foto ukjentjpeg01 Inspirerer oss til å tenke annerledes
–  Slaatto minner oss om viktigheten av å få poesien og fantasien inn i hverdagen. Han viser det nødvendige i det ufornuftige, noe som er et viktig bidrag til dagens samfunn hvor det meste skal måles og veies og ha en praktisk funksjon. Ved å oppfordre til å være i kontakt med og bruke den kroppen man har, og ikke fortrenge leken og bevegelsen selv om man er voksen, får han oss til å tenke annerledes. Slik åpner han opp for dansen og kunsten og gjør den tilgjengelig for alle – noe som er helt i tråd med Dansens Dager sin visjon, sier Svendal ved Danseinformasjonen.


Om Dansens Dager

Med nærmere 200 arrangementer over hele landet er Dansens Dager Norges desidert største dansebegivenhet. Dansens Dag ble opprettet av UNESCO i 1982. Målet er å løfte frem og synliggjøre dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme – feiringen skal tilhøre alle uansett dansesjanger, alder og politisk, kulturell eller religiøs tilhørighet.

Martin Slaatto tar oss med på Transporteringsdans som årets Dansens Dager-dans.
Dansen blir lansert i slutten av januar på dansensdager.no og vil i løpet av våren bli danset av flere tusen barn og unge over hele landet.

Les intervjuet "-Vi må ta tilbake søledammene!" med Martin Slaatto

Dansens Dager på Facebook og Instagram

Martin Slaatto på Facebook
Martin Slaatto på NRK Østlandssendingen

Se her for faktabokser og logoer

Foto Tale Hendnes 2 18 kopi 2.01

Danseinformasjonen, som er koordinator for Dansens Dager i Norge, er det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst. Danseinformasjonen ble opprettet i 1994, finansieres over statsbudsjettet og har en rekke oppgaver knyttet til dansekunsten i Norge. Danseinformasjonen har koordinert Dansens Dager siden 2001.

Les mer om Dansens Dager

Fotokreditering: Anne Golberg Stavn/Danseinformasjonen, ukjent, ukjent, Tale Hendnes