Danseinformasjonen har, som tidligere år, søkt grunneier og politi i Oslo om tillatelse til å danse ute under Dansens Dager. Vi håper grupper og enkeltaktører vil være med å synliggjøre dagene med dans i bybildet. I år har vi fått tillatelse til å danse på Olaf Ryes Plass, Operataket og Eidsvolls plass utenfor Stortinget.


Alle stedene vil ha tilgang til strøm, musikkanlegg må medbringes.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet kan du registrere arrangementet her som vanlig og fyll inn ønsket sted og tid (se under). Er det flere som registrerer samme tid og sted vil vi ta kontakt med dere for å finne en løsning.

Her har vi fått tillatelse til å opptre:

Operataket                  
Lørdag 28.04 kl.1200 - 1600
Søndag 29.04 kl. 1200 - 1600

Eidsvolls plass
Søndag 29.04 kl. 1200 - 1600

Her er foreløpig program /opptatte tider

Karvan.jpg