Danseinformasjonen er glad for å kunne presentere Tabanka Dance Ensemble som ambassadør for Dansens Dager 2018, som går av stabelen 27. – 29. april. Tabanka er det eneste dansekompaniet i Norge som jobber innen sjangeren afrikansk-estetisk samtidsdans, og de har skapt hele 24 helaftens forestillinger og turnert i 21 land.

Som ambassadør vil de dele sin kjærlighet for dansen og spre kunnskap om dansesjangeren.

Tabanka Dance Ensemble ble etablert i 2007 av kunstnerisk leder Thomas ”Talawa” Prestø, Pearl Tawiah og Tiffany Taylor, men spiren til kompaniet kom fra dansegruppa Dancers With Attitude som ble etablert allerede i 1997. Tabanka startet å danse på gata på Grønland i Oslo, men etter hvert inntok de fritidsklubbene, og senere gikk veien videre til de store scenene på Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett og flere utenlandske scener.

Tabanka Dance Ensemble består i dag av 11 dansere med bakgrunn fra 15 land og fire kontinenter. De bruker dans som verktøy mot rasisme og utenforskap og mener dans kan bryte ned barrierer. For nettopp dette arbeidet fikk Tabanka OXLO-prisen 2017. Kompaniet er opptatt av at dans skal tilhøre alle:  

 

Dansen er en sentral del av alt det som er godt med å være menneske og i live. Dans gjennomsyrer hele samfunnet i afrikanske og karibiske tradisjoner. Vi mener at dans også burde være en aktiv del av alles hverdag i Norge.

 

 Ambassadørene har skrevet en Dansens Dager-appell om hvordan dansen kan samle og forene. Dans er tett koblet opp mot identitet, og det å danse sammen fjerner fremmedfrykt og gir økt forståelse og respekt for hverandre. 

Appellen kan i sin helhet leses her.

– Med stadig økende polarisering, fremmedfrykt og ekstremisme i det globale samfunnet er vi veldig glade for at nettopp Tabanka Dance Ensemble er årets Dansens Dager-ambassadør. Gjennom dansen arbeider de for økt forståelse, samhandling og inkludering blant unge og voksne på tvers av ulike grupperinger. Dette er helt i tråd med Dansens Dager sitt budskap, sier faglig leder ved Danseinformasjonen Sigrid Ø. Svendal.

Med nærmere 200 arrangementer over hele landet er Dansens Dager Norges desidert største dansebegivenhet. Dansens Dag ble opprettet av UNESCO i 1982. Målet er å løfte frem og synliggjøre dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme – feiringen skal tilhøre alle uansett dansesjanger, alder og politisk, kulturell eller religiøs tilhørighet.

Tabanka Dance Ensemble har koreografert årets Dansens Dager-dans som de håper kan fremme danseglede. Dansen blir lansert i slutten av januar på dansensdager.no og vil i løpet av våren bli danset av flere tusen barn og unge over hele landet.

Fotokrediterig, samtlige bilder: av Rob Sloetry Covell, fra forestillingen Limbo på Den Norske Opera & Ballett