Danseinformasjonen har, som tidligere år, søkt grunneier og politi i Oslo om tillatelse til å danse ute under Dansens Dager. Vi håper grupper og enkeltaktører vil være med å synliggjøre dagene med dans i bybildet. I år har vi fått tillatelse til å danse på Olaf Ryes Plass, Operataket, Birkelunden og Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

På Olaf Ryes Plass samarbeider vi med Grünerløkka markedsdager som stiller en liten scene, musikkanlegg og lydtekniker til disposisjon. Øvrige steder vil ha tilgang til strøm, et evtuelt musikkanlegg må medbringes.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet kan du registrere deg i vårt skjema her og skrive hvilket sted du ønsker å danse og når du ønsker å danse. Er det flere som registrerer samme tid og sted vil vi ta kontakt med dere for å finne en annen løsning.

Dette er tidspunktene for de ulike stedene vi har tillatelse til å opptre:

Operataket Lørdag og søndag 29.- 30.04 Kl.1200 – 1700
Olaf Ryes plass Lørdag 29.04 Kl.1200 – 1600
Birkelunden Søndag 30.04 Kl.1200 – 1600
Eidsvolls plass Søndag 30.04 Kl. 1200 – 1700

 

Håper du gleder deg like mye til Dansens Dager 2017 som vi gjør - vi sees!

 

Karvan.jpg