Pressebilder for Dansens Dager 2017

Klikk på bildene for å laste ned.

Foto til venstre: fra forestillingen Near. Far. Wherever You Are, Foto: Tale Hendnes
Foto til høyre: Ida Wigdel og Kristina Søetorp. ©Th'Line

Pressemelding om Th'Line

ThLine.jpgId-og-Ka.jpg