Scenehuset i Oslo benyttes av profesjonelle dansekunstnere som prøvelokale og visningsarena og i løpet av Dansens Dager 2016 har vi åpnet opp Scenehuset for nysgjerrige publikummere. Dansekunstnerne du kan få møte er blant annet Siri Jøntvedt, Martin Slaatto, Sigrid Kopperdal / PRAXIS Oslo, Sanna E. Ryg & Ingrid Sørensen og Hanne Frostad Håkonsen.

Her er foreløpig progran for Scenehuset under Dansens Dager 2016

Adresse: Bogstadveien 49,
Mer informasjon om tider kommer.
Her er informasjon om prøvelokalet/visningsarenaen Scenehuset.

shdd16