I Oslo har vi fått tillatelse til å danse på Youngstorget 30. april, Operaen 30. april og 1. mai, Egertorget 30. april og 1. mai og Olaf Ryes Plass 30. april og 1. mai.
Alle stedene har tilgang til strøm, eventuelt musikkanlegg må medbringes. Tidene er fra 12.00 til 18.00 alle fire stedene. Interesserte registrerer sitt arrangement hos oss via registreringsskjemaet her og fyller inn ønsket plass og tid (her er det første man til mølla).

Skriver dere inn et sted som allerede er opptatt så vil vi ta kontakt med dere for å finne en annen løsning som passer.

Youngstorget            30.04                          kl 12:00 – 18:00
Egertorget                30.04 og 01.05           kl 14:00 – 18:00
Operaen                   30.04 og 01.05           kl 12:00 – 18:00
Olaf Ryes Plass       30.04 og 01.05           kl 12:00 – 18:00

 KarvanKarvan Dance på Operataket i 2014                                                        foto: Arne Olsen