LIER


Danselinjen på St. Hallvard vgs
IMPROVISAJON I BYROM
Drammens sentrum
29. april kl 1000 - 1200
3. klasse dans fra St. Hallvard vgs forflytter seg rundt i Drammen sentrum med danserisk improvisasjon.
www.st-hallvard.vgs.no 

 

Tilbake