Det nasjonale programmet for årets Dansens Dager vil lanseres nasjonalt den 15. april og vil være tilgjengelig på på våre nettsider. Her finner dere noen tips og råd om hvordan dere kan gå fram i forhold til media og vi har laget en mal hvor vi har med en kort tekst som vi vil at dere skal ta med i informasjonen dere sender ut til pressen, for eksempel i pressemeldinger.


Malen finner du her
Faktaboks om Dansens Dager her

Hvis dere ikke bruker denne malen, vil vi likevel at dere legger ved denne teksten (må redigeres) og linker til faktaboksen, dette er for at Dansens Dager arrangementet skal stå så samlet som mulig.


Tips
- Vær ute i god tid
- Husk å få med tid, sted og kontaktperson og kontaktinfo
- Prøv å finn en vinkling og historier som pressen kan plukke opp, er det noen spesielle ildsjeler som står bak arrangementet, noen som har øvd spesielt mye, eller gjør noe utenom det vanlige? Er det noe spesielt tema ved deres arrangement som gjør at det er relevant for mange? Er det noe nyhet i forhold til det som skjer i år?
- Hva slags bildemuligheter kan dere legge til rette for? Kan fotografen eller tv-teamet komme på en øving?
- Hva slags sak dere prøver å få laget? Er det en forhåndsomtale med noen av de som skal opptre, eller en samlet oversikt over alt som skjer i ditt område? Er det en reportasje fra selve arrangementet?

Hvis det bare er 1 lokalavis i området ditt kan det hende at de vil lage flere saker, så da er det bare å ta kontakt flere ganger eller komme med flere forslag. Hvis det er flere medier der dere holder til kan det være lurt å spre ulike vinklinger og ideer til de forskjellige. Det er ikke noe gøy for en avis å skrive om akkurat det samme som konkurrenten.

Pressemelding
- Har dere et fint bilde å legge ved? Pass på at filen ikke blir for tung, det kan lønne seg å legge ut flere bilder på nettet og legge link til disse i pressemeldingen slik at journalisten ikke får så full mailboks.
-  Send mail med pressemeldingen og følg den opp med en telefon dagen etter for å se om journalisten eller redaksjonssjefen har lest mailen og er interessert.
- Husk å legge link til www.dansensdager.no, her ligger det generell info om Dansens Dager, ambassadøren Guro Nagelhus Shia, programmet osv. Link også til deres egen hjemmeside.
- Husk å inkludere info fra oss i pressemeldingen (se mal) som går på Dansens Dager generelt. Skriv pressemeldingen din i en mail og inkluder vårt avsnitt der. I tillegg er det fint om du linker til faktaboken.
- Dansens Dager 2013-logo finner du her www.danseinfo.no

Dokumentasjon
Vi oppfordrer alle til å dokumentere sine arrangementer enten ved hjelp av foto eller video.
Vi vil gjerne ha dokumentasjon fra hele landet så send oss bilder eller videodokumentasjon i etterkant.

Facebook-siden
Følg Dansens Dager på Facebook, gå inn på siden Dansens Dager og lik oss og få alle du kjenner til å bli med. Legg ut bilder og video fra øvelser og arrangementet her så alle kan se hvor stor danseglede det er i Norge.