I Oslo har vi fått innvilget tillatelse fra grunneier og politi om å danse på følgene steder:

 

Olaf Ryes Plass/Birkelunden
Lørdag 27. april fra 07.00 – 18.00
Søndag 28. april fra 07.00 – 18.00
Her skaffer vi nøkkel til strømboks, eventuelt anlegg må medbringes selv.

Egertorget
Søndag 28. april fra kl. 10.00 – 20.00
Strøm og anlegg må ordnes på eget initiativ.

Youngstorget
Lørdag 27. april
Søndag 28. april
Her er det mulig å låne strøm. Eventuelt anlegg må medbringes selv.

Husk også å registrere alle arrangementer/aktiviteter her: http://danseinfo.no/dansens-dager/dd-registreringsskjema