Nytt av året er et samarbeid med Trivselslederne. Vi er tidlig i dialogen, men planen er at enda flere skoler vil få tilgang til dansen og være med å markere Dansens Dag den 29. april kl 12.00.


Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskolen. Målsetningen er å bidra til mer aktivitet og økt trygghet i skolegården. Programmet er basert på at elevene selv setter i gang lek og får ansvar for å bidra til en positiv skolehverdag.

For mer informasjon se www.trivselsleder.no