I år har Dansens Dager samarbeidet med Landslaget Fysisk Fostring i Skolen og oppfordret alle landets lærere og elever til å danse Dansens Dager-dansen fredag 29. april kl 1200. Vi har registrert stor interesse fra mange av landets skoler og håper Dansens Dager-dansen kan være med på å gi energi til skolearbeidet! Se brosjyren her:


Dansens Dager-brosjyren:
www.lff.no