Fristen for registrering av Dansens Dager-arrangementer har gått ut og vi kan melde om rekordstor oppslutning i år! Det er registrert over 130 påmeldinger fra alle landets fylker. Husk at det fortsatt er mulig å registrere arrangementer. De som kommer inn nå legges ut på hjemmesiden vår.