Fristen for å bli med i den trykte landsdekkende oversiktsplakaten for Dansens Dager-arrangement er gått, men det betyr ikke at toget har gått for å delta av den grunn! Vi tar fremdeles imot registreringer, og nye bidrag til Dansens Dager vil bli lagt ut på våre nettsider fortløpende.

Dette gir en fantastisk oversikt over omfanget og bredden av dans i Norge.
Danseinformasjonen oppfordrer det profesjonelle dansemiljøet til å bidra på Dansens Dager for å gi mer tyngde til arrangementet, som allerede har stor bredde. Registrer ditt arrangement her; http://www.danseinfo.no/content/view/192/119/