Billetter hentes ved personlig fremmøte i billettluken på Dansens Hus, Møllerveien 2, 0182 Oslo. Billetter kan hentes ut
f.o.m fredag 23. april
og senest 1 time før forstillingsstart.

Maksimum 5 billetter pro pers. Det er første-mann-til-mølla. Gratis  adgang.    
Billettlukens åpningstider er 16-19 alle dager. www.dansenshus.com