Dansens Hus, foyeren, 30. april 1700 - 1900. Under årets feiring av Dansens Dager arrangerer Danseinformasjonen og Dansens Hus årets andre danseriske samtale.

Inspirert av alle som hver vår flytter dansen ut på gater og torg, vil vi denne gangen se nærmere på begrepet ”site-specific”, eller på godt norsk, ”stedsspesifikk”.

Det å jobbe utenfor kunstinstitusjonens faste rammer byr på andre utfordringer og krever en annen koreografisk tilnærming enn når man jobber på en scene. Stedets kontekst kan gi en ramme som åpner for nye kreative løsninger, og utfordrer samtidig kunstnerens forhold til publikum. Stedsspesifikk kunst har en lang tradisjon, men begrepet brukes ofte på svært ulike prosjekter med helt ulike kunstneriske formål, alt fra å bidra i bymiljøutvikling, være et politisk verktøy eller et pr-stunt, til helt enkelt å være et alternativt visningsrom.
Vi ønsker å finne ut av hvilken plass og funksjon den stedspesifikke dansen har i norsk scenekunst i dag.
 
Vi har spurt kunstner og stipendiat ved KHiO, Per Gunnar Eeg-Tverbakk om å fortelle litt om begrepets bakgrunn og hva slags kunstsyn som ligger til grunn for stedspesifikk kunstpraksis. Tverrbakk leder prosjektet ”Rom for innblanding” som undersøker ”den steds- og intervensjonsorienterte kunstens innblandningsmetoder og henvendelsesmåter”.
 
Sammen med ham i panelet sitter Sven Åge Birkeland, kunstnerisk leder for BIT-Teatergarasjen, som fram til 2012 er husløse. Birkeland tar utgangspunkt i Oktoberdans 2008 da BIT hadde et prosjekt som het ”Dans til folket”, som ble beskrevet som ”dogmedans”. Kunstnere som Ingri Fiksdal, Linda Birkedal, Rebekka Nystadbakk/Huy Le Vo og Hege Haagenrud gjorde prosjekter i forskjellige rom, som i en nedlagt kiosk, på et torg, på caféen Pingvinen og i Naturhistorisk museum i Bergen.
 
Vi har også invitert kunstneren Martin Slaatto til å fortelle om sitt forhold til å jobbe stedsspesifikt. I vår flyttet han inn på Dansens Hus med forestillingen Pastillstupet etter flere prosjekter ute i naturen.  Slaatto ville i forestillingen ”inn under huden på rommet og arkitekturen”, og kan kanskje sies å ta med seg sin stedsspesifikke tilnærming inn i teaterrommet.  
 
Guro-Anna Wyller Odden er dansekunstner knyttet til Landing-prosjektet, og underviser og veileder ved Rom for dans og Skolen for samtidsdans. Wyller Odden vil presentere Landing, samt egne prosjekter og erfaringer.
 
Med oss som ordstyrer er Sigrid Øvreås Svendal. Hun er stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo, og forsker på amerikansk påvirkning på skandinavisk scenedans i perioden 1950 - 75.

GRATIS ADGANG!