Den profesjonelle dansekunsten kan på mange måter kalles toppen av Dansens Dager-kransekaka. Ikke fordi den er til pynt, men fordi den viser hva man kan få til gjennom å satse på dans i arbeid, utforskning og kreativitet.
Vi vil gjerne engasjere flere i det profesjonelle dansemiljøet omkring Dansens Dager for å gi mer tyngde til arrangementet, som allerede har stor bredde.

Det kan skje på mange måter og trenger ikke være noe mer enn å gratulere alle du kjenner med at det er Dansens Dager og stolt si ”Dette er min dag som feirer og hedrer kunstformen min” og på den måten bidra til å gjøre dagene kjent. Det er mange måter å delta, og profesjonelle dansekunstnere er også velkomne til å opptre på Åpen Scene, som i år arrangeres på Dansens Hus den 29. april.

Registrer ditt arrangement på våre nettsider; Dansens Dag 29. april.
Ved å registrere deg er du med på å profilere ditt arrangement og å synliggjøre at hele Norge danser.