BUSKERUD

HOLE

Sundvollen oppvekstsenter
DANS I HALLEN
Kleivhallen, Sundvollen oppvekstsenter, Hole kommune
29. april kl 1200
Alle barna i barnehagen og skolen danser "Dansens Dager-dansen 2011" og "Linedance" i Kleivhallen.
Medvirkende 200 barnehage- og skolebarn
http://sundvollen.hole.custompublish.com

NEDRE EIKER

Åsen skole
DANSENS DAGER-DANSEN
Skolegården
29. april kl 1200
Hele skolen skal danse Dansens Dager-dansen i skolegården kl. 12.00. Premie til det trinnet som har flest barn og voksne med
aasen.nek-skole.no 


RØYKEN

Røyken Videregående Steinerskole
DANSENS DAG-MARKERING
29. april 1130
Alle skolens elever og ansatte skal sammen danse Dansens Dager-dansen i en heidundrandes feiring på skolens uteområder.
www.rvgs.no

 

SÆTRE

Trento Røyken & Hurum
DANSENS DAGER-MARKERING
Sætre
29. april - 1. mai
Program www.trento.no


ÅMOT

Buskerud skole
DANSENS DAGER
29. april kl 0945
162 elever ved Buskerud skole danser Dansens Dager-dansen 2011
Medvirkende Elever og ansatte ved Buskerud skole
buskerud.skole.custompublish.com