Danseriske samtale i forbindelse med Dansens Dag. Samtalen vil sette fokus på norsk kulturpolitikk som premissleverandør for hva som støttes og vises av norsk dansekunst. Fra Kulturrådets side forventes det at scenekunsten som skapes utenfor institusjonene skal være forandrende og utviklende. Andre kulturpolitiske satsninger er barn og unge og kulturelt mangfold.

Fører kriterier og satsningsområder til en ensretting og forflatning av format, estetikk og tematikk, eller virker de stimulerende og inspirerende og åpner for en bredere og mer mangfoldig dansekunst?

Møteleder Sidsel Pape
Samtalepartnere Anne Ekenes, Karen Foss, Camilla Eeg-Tverrbakk og Anne Grete Eriksen

Sted Dansens Hus
Tid   26. april kl 1700 - 1900 (Forestillingen PILE IT ON med Andersson Dance spiller kl 2000)

Gratis adgang!

Danseriske samtaler er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst i regi av Danseinformasjonen og Dansens Hus. Til hvert møte inviteres aktuelle personer til å sette i gang samtalen gjennom å presentere sine tanker i forhold til et gitt tema. For å oppnå en uformell og tilbakelent samtaleform, plasserer vi gjestene i nærhet til publikum. Dette skal være et åpent forum uten strenge rammer og et rom for å sette i gang og lufte tanker og idéer.