Feiringen av Dansens Dager 2020 vil sette sitt preg på bybildet i Oslo! Danseinformasjonen har, som tidligere år, fått tillatelse til å danse på Operataket tillatelse til å danse ute under Dansens Dager. Vi håper grupper og enkeltaktører vil være med å synliggjøre dagene med dans i bybildet.

 

Operaen gi tilgang til strøm, evt. musikkanlegg må medbringes.

Vi håper mange grupper og enkeltaktører har lyst til å benytte seg av muligheten. Send en mail med dato og tid til post@dansensdager.no ved interesse. Er det flere som ønsker samme tid så vil vi ta kontakt med dere for å finne en løsning.

Her er de aktuelle tidene på Operataket                  
Lørdag 25.04 kl.1500 - 1700
Søndag 26.04 kl. 1500 - 1700

Dans i bybildet