Dansens Dager er en internasjonal feiring av dans i alle former og har siden 2001 vært en årlig vårfest i Norge med rundt 150 arrangementer over tre dager. Mia Habib er en av Norges viktigste koreografer og er kjent og respektert internasjonalt for sitt arbeid. I løpet av de siste 15 årene har hennes praksis brakt henne til ulike scenerom, gallerier, protester, private hus, religiøse rom, squats og konfliktområder – verden over. Inkludert i dette arbeidet er en installasjon på grensen mellom USA og Mexico, en solo i fjellene i Irak, en helbredende dans i noens stue og en storskala produksjon med 68 mennesker på en Operascene.

 

Mia Habib Foto Tale Hendnes croppetMia Habibs arbeid inkluderer både scenekunst, utstillinger, publikasjoner, foredrag, undervisning, mentorvirksomhet og kuratering. Hun er utdannet koreograf fra Kunsthøgskolen i Oslo og har en master i konfliktløsning og forhandling fra Tel Aviv Universitet. Forestillingene hennes har blitt co-produsert ved en rekke institusjoner over hele Europa. Habib er for tiden aktuell med sitt nye prosjekt How to Die - inopiné som har premiere i februar på Norrlandsoperan i Umeå i Sverige og som kommer til Norge på Dansens Hus i Oslo og BIT-Teatergarasjen i Bergen i mars og før den skal videre til Rosendal Teater i Trondheim. Samtidig turnerer hun med eksisterende verk til blant annet Wien og North Carolina.

Danseinformasjonen er koordinator for Dansens Dager og daglig leder Sigrid Svendal er veldig glad for at Mia Habib er årets ambassadør:

Mia Habib er en viktig stemme og en uredd kunstner som gjennom sitt kunstnerskap belyser sentrale utfordringer i samfunnet.

En myk protest
I sitt kunstnerskap er Mia Habib opptatt av hvordan det som er annerledes og fremmed på ulike måter er viktig både for samfunnet og i de kunstneriske prosessene og hun gir ofte stemme og plass til de mindre synlige i samfunnet - de som ikke sitter med makten. Hennes kunstnerskap bygger på spenningen mellom masse og individ, og kraften i å møtes. Ved hjelp av store menneskemasser søker hun kroppens styrke som protest. En myk protest. Hun løfter samfunnsspørsmål knyttet til klimakollaps, minoriteters rettigheter, rasisme og ytringsfrihet.

Noe som har vært med meg siden studietiden er interessen for ulikhet, for ulike kropper. De kroppene som ikke alltid har plass på scenen, i utvidet forstand. Den bortgjemte kroppen, den undertrykte kroppen, den tabubelagte kroppen, den farlige kroppen og den andre kroppen.
- Mia Habib
M.I.A 2

Dansens Dager 2020 — 24. til 26. april.
Med rundt 150 arrangementer over hele landet er Dansens Dager Norges desidert største dansefestival. Dansens Dag ble opprettet av UNESCO i 1982. Målet er å løfte frem og synliggjøre dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet. Feiringen foregår i mer enn 60 land og har en inkluderende og forenende ramme.

Mia Habib har også koreografert årets Dansens Dager-dans. Dansen blir lansert i slutten av februar på dansensdager.no og vil i løpet av våren bli danset av flere tusen barn og unge over hele landet.

Se faktaboks om Mia Habib

MHP.M.KORBEL20169920 1 e1550593047357

Dansens Dager på Facebook og Instagram
Mia Habib Productions på Facebook

Danseinformasjonen- det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst, har koordinert Dansens Dager i Norge siden 2011. Danseinformasjonen ble opprettet i 1994 og finansieres over statsbudsjettet.

Foto 1: Tale Hendnes  Foto 2: Foto: Siri Leonardsen, fra forestillingen Missing in Action (M.I.A)  I  Foto 3: MPH. M. Korbel, fra forestillingen A song to...