Danseinformasjonen har, som tidligere år, søkt grunneier og politi i Oslo om tillatelse til å danse ute under Dansens Dager. Vi håper grupper og enkeltaktører vil være med å synliggjøre dagene med dans i bybildet. I år har vi fått tillatelse til å danse på Olaf Ryes Plass og Operataket.


Alle stedene vil ha tilgang til strøm, musikkanlegg må medbringes.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet kan du registrere arrangementet her som vanlig og fyll inn ønsket sted og tid (se under). Er det flere som registrerer samme tid og sted vil vi ta kontakt med dere for å finne en løsning.

Her har vi fått tillatelse til å opptre:

Operataket                  
Lørdag 27.04 kl.1200 - 1600
Søndag 28.04 kl. 1200 - 1600

Olaf Ryes Plass
Lørdag 27.04 kl.1200 - 1600
Søndag 28.04 kl. 1200 - 1600

Registrer ditt arrangement her: https://goo.gl/forms/wGCFPl0oAUWBHoZk2