Serie B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Anderz Døving (f. 1962)
Lengde: 01:51:36
Dato: 23.04.2011
Sted: Dansens Hus, Oslo
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet om koreografutdannelsen på Statens Balletthøgskole og sitt virke som koreograf.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Anderz Døving forteller om koreografistudiets forløp på Statens Balletthøgskole, beslutningen om å bli koreograf og danseoppsettinger på ”Reka” i Vika i den forbindelse. Han redegjør for forholdet mellom danse- og pedagoglinjen, om synet på danseteknikk og om sin lærer i koreografi, Anne Grete Eriksen. Døving omtaler oppstarten av Andanse Teater, hvordan Norsk Kulturråds støtteordninger var avgjørende for kompaniets eksistens og The Norwegian Summer Dance Company´s gjenoppsetting av Gerd Kjølaas' "Veslefrikk med fela". Han beskriver også prosessen rundt ekskluderingen fra Norsk Ballettforbund.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten