Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Liv Basberg (f. 1957) og Mona Økland (f. 1957)
Lengde: 01:29:00
Dato: 02.10.2010
Sted: Bergen Dansesenter, Bergen
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Anne Dorthe Kalve
Intervjuet for sine roller som dansekunstnere i Bergen og om RISS Dansekompani.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Liv Basberg og Mona Økland forteller om sine respektive veier inn i dansefeltet og sitt samarbeid. De omtaler oppstart, drift og produksjon av Danseverkstedet og forholdet mellom det og RISS Dansekompani som supplement til Festspillene i Bergen. Økland og Basberg omtaler Bergens scenekunstmiljø som tverrfaglig og skapende med en oppdragende rolle på publikum. Økland forteller om sin rolle som koreograf og Basberg om sin skapende danserrolle i RISS. Merete Blinkenberg Nielsens bidrag og tidlige bortgang (1996) behandles også.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten