Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Fredrik Rütter (f. 1945)
Lengde: 01:39:55
Dato: 26.08.2010
Sted: Dansens Hus, Oslo
Intervjuer: Sidsel Pape
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt virke i Den Norske Opera, Carte Blanche og som kritiker
Klausul: Samtykke til publisering er gitt

Fredrik Rütter forteller om sin danseutdannelse og første ansettelse i Den Norske Opera. Han trekker fram enkelte koreografers innflytelse og forestillinger samt sterke kunstneriske viljer. Han omtaler opplevelsen av å delta i en skapende prosess både i Operaen og i frie grupper samt forskjeller i produksjon. Han forteller hvordan prioritering av og veksling mellom Cullbergbaletten, Operaen og frie grupper ga ham tilnavnet ”Den Norske Operas jojo”. Rütter går inn på flytteprosessen til, og sitt ledervirke i Carte Blanche samt møtet med Bergens-publikum. Han reflekterer over å være både utøver og kritiker på samme tid.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten