Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Elsa Quale (f. 1938 / d. 2018)
Lengde: 01:53:39
Dato: 02.10.2009
Sted: Dansens Hus
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt arbeid med Danseloftet.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Elsa Quale forteller om reaksjoner fra familie og kolleger på sin satsing på dans. Hun omtaler Danseloftets oppstart etter Kjersti Engebrigtsens initiativ med dugnadsarbeid, støtte fra Oslo kommune og driften fram til oppløsningen av Danseloftet og dets gruppe. Quale redegjør for toneangivende forestillinger og gjestelærere, undervisning for profesjonelle og amatører i release-teknikk og kontaktimprovisasjon samt fri rytmisk dans. Hun nevner Ragni Kolle som viktig samarbeidspartner og deres første kirkedansforestilling.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten