Hvert år får vi en sjokoladekalender fra Christian Ringnes og Eiendomsspar AS som vi leier Scenehuset av. Så også i år. Den går på rundgang. Mandagene er best, for da får tre spise på en gang. Stakars den fjerde.