Vi er veldig opptatt av HMS. F. eks. har alle en sånn vippeplate å stå på som er veldig bra for ryggen. Nå minnet Sindre noen om at vi har den.
261114