Den første publikasjonen vi laget var Dans i Norge, en oversikt over kompanier, scener og annen infrastruktur for dans i 1995. Den ble produsert innenfor eget budsjett etter avslag fra Kulturrådet.
280514