Fra 1995 arrangerte vi videovisninger i Senter for Dansekunsts lokaler i Wesselsgate 8. For vi var jo på topp sånn videoteknisk. Og videofestival. Og Danseforum!
190514