En gang hadde vi et internquiz på Dansens Hus: Gi oss navnet på minst 5 av personene på vedlagte bilde fra Dansearkivet. (CODA må gi navnet på alle, og minst én person får ikke lov å delta). Premie: En appelsin
140514